Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Δανειστική Βιβλιοθήκη - daneistikivivliothiki.blogspot.com

Έχετε όλοι στην περιοχή σας μια Δανειστική Βιβλιοθήκη; Ενα μέρος όπου μπορείτε να δανειστείτε ένα βιβλίο και να το επιστρέψετε πιο πλούσιοι πνευματικά; 
Σκοπός λοιπόν αυτού του ιστολογίου, είναι να ενώσει τις βιβλιοθήκες όλων  όσων αγαπούν τα βιβλία και να κάνει την Ελλάδα και την Κύπρο μια μεγάλη Δανειστική Βιβλιοθήκη, όπου ο καθένας θα μοιράζεται όποια και όσα βιβλία επιθυμεί!
Η ιδέα γεννήθηκε από την γνώση του οτι δεν υπάρχουν σε όλα τα μέρη Δανειστικές Βιβλιοθήκες και είναι πολλοί αυτοί που αγαπούν τα βιβλία.........γνωρίζοντας και την δυσμενή οικονομική κατάσταση των περισσότερων νοικοκυριών η ιδέα έγινε πράξη!

Ακόμα είναι σε αρχικό στάδιο μιας και μετρά περίπου ένα μήνα ζωής! Θεωρούμε όμως οτι η ανάγκη όλων μας για ενημέρωση, ψυχαγωγία, απελευθέρωση του μυαλού και συνεχή μόρφωση θα αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή και με αγάπη και σεβασμό για το βιβλίο, ο καθένας από την μεριά του, θα συμβάλει σε αυτή την κίνηση!!!

Είναι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό για την προσπάθεια αυτή το γεγονός ότι συγγραφείς έρχονται σε επικοινωνία με τη Δανειστική Βιβλιοθήκη για να εκφράσουν την συμπάθειά τους στο εγχείρημά  του ιστολογίου καθώς και για την προσφορά βιβλίων τους ώστε να διαβαστούν ελεύθερα από όλους!!!

Αν αγαπάτε και εσείς τα βιβλία και θέλετε να πάρετε μια πρώτη γεύση μπορείτε να επισκεφτείτε την Δανειστική Βιβλιοθήκη! Αν θέλετε να δανείσετε κάποια από τα βιβλία σας αρκεί ένα μήνυμα στο mariazkeepthinking@gmail.com και μια πρόσκληση θα σας σταλεί για να δανείσετε  τα βιβλία που επιθυμείτε!
Οδηγίες και περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήσης της Δανειστικής Βιβλιοθήκης μπορείτε να διαβάσετε εδώ .

Όπως πολύ όμορφα λέει και η ίδια η σελίδα... "Όλη η Ελλάδα μια γειτονιά, για να μοιραστεί την γνώση και την τέρψη του μυαλού μέσα από τα βιβλία!"

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

"Η Πάπισσα Ιωάννα" - Εμμανουήλ Ροΐδης"Η Πάπισσα Ιωάννα"
(Μυθιστόρημα)

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Ροΐδης


      Χρονολογία Πρώτης έκδοσης: 1866
      Αριθμός Σελίδων: 148

Περιγραφή:

      Η Πάπισσα Ιωάννα θεωρείται το σημαντικότερο από τα έργα του Εμμανουήλ Ροΐδη και ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά μυθιστορήματα, το οποίο τελικά αφορίστηκε "ως αντιχριστιανικόν και κακόηθες". Το έργο αυτό βρίθει παραπομπών και υποσημειώσεων και είναι στην ουσία ένα σατυρικό μυθιστόρημα, που ο συγγραφέας έρχεται σε ρήξη με την κρατούσα λογοτεχνική παράδοση, τον ρομαντισμό και την ενίσχυση του κύρους της Εκκλησίας.
      Σε αυτό εξιστορείται ο βίος της Ιωάννας, μίας γυναίκας που κατάφερε να αναρριχηθεί στην ιεραρχία της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και να φτάσει μέχρι και το αξίωμα του Πάπα, προσποιούμενη ότι ήταν άντρας. Ο Ροΐδης είχε ακούσει την ιστορία αυτή στη Γένοβα, όταν ήταν ακόμα παιδί. Μετά από εκτεταμένη έρευνα σε βιβλιοθήκες στην Αθήνα και στη Γερμανία, συγκέντρωσε πλούσιο υλικό για την περίοδο στην οποία διαδραματίζεται το έργο. Επέμεινε ιδιαίτερα σε αυτή τη διάσταση του μυθιστορήματος, γι' αυτό και το εξέδωσε με τον χαρακτηρισμό «Μεσαιωνική Μελέτη». Και πράγματι το έργο είναι πιστότατο στην απεικόνιση της εποχής του - οι πόλεις, τα ταξίδια, τα μοναστήρια, οι συνήθειες, αποδίδονται με εξαιρετική ακρίβεια.
      Το έργο ενώ παρουσιάζει τα αρνητικά της Καθολικής Εκκλησίας, είναι φανερό ότι η κριτική και η απόρριψη απευθύνονται κυρίως στην Ορθόδοξη. Για το λόγο αυτό και οι αντιδράσεις απέναντί του ήταν τόσο έντονες. Στον αφορισμό του έργου ο συγγραφέας απάντησε αρχικά χιουμοριστικά, με τις «Επιστολές ενός Αγρινιώτου» με την υπογραφή Διονύσιος Σουρλής (στην εφημερίδα Αυγή, Μάιος 1866) και έπειτα με σοβαρό αλλά και πιο δηκτικό τόνο, με το «Ολίγαι λέξεις εις απάντησιν της αφοριστικής εγκυκλίου της Συνόδου».


Διαβάστε το ebook


"Επιστολαί ενός Αγρινιώτου" - Εμμανουήλ Ροΐδης

Επιστολαί ενός Αγρινιώτου
Aγρίνι 1 Μαΐου 1866


Αξιότιμε κ. Εκδότα της «Αυγής»,

Το όνομά μου είναι Σουρλής κατοικώ εις το Αγρίνι κοντά εις τον ποταμόν, και είμαι συνδρομητής εις την αξιόλογον «Αυγήν» σας. Όταν ήμην νέος, υπήγα εις την Πάδοβαν να σπουδάσω ιατρικήν και έπειτα επέστρεψα εδώ, όπου υπανδρεύθην και κατοικώ τριάντα επτά χρόνους. Αλλ' ο Θεός δεν μου εχάρισεν ούτε αρρώστους ούτε τέκνα' προ δώδεκα χρόνων, μού επήρε και την γυναίκα μου και, διά να μη μείνω αβασάνιστος, μου έστειλεν εις τον τόπον της ένα οξύν ρευματισμόν, όστις με άφησε παραλυτικόν. Τώρα περιπατώ με δεκανίκια' επειδή όμως είμαι ευλαβής άνθρωπος, ευχαριστώ καθ' ημέραν τον Πανάγαθον Θεόν, λέγων ότι μ' εκούτσανε, διά να φθάσω ίσως αργότερα εις την τελευταίαν μου κατοικίαν. Μόνη διασκέδασις, μου έμεινε το χωράφι μου, το οποίον με τρέφει, η εφημερίδα σας και η βιβλιοθήκη μου. Μέσα εις αυτήν έχω (κατά την συνήθειαν των ιατρών όσοι εσπούδασαν εις την Πάδοβαν), περισσοτέρους ποιητάς, συγγραφείς καί φιλοσόφους παρά ιατρούς. Τον Όμηρον, τον Πλάτωνα, τον Δάντε και τον Βιργίλιον,... τους οποίους θαυμάζω και σέβομαι ώς ιερά πράγματα, και διά τούτο ποτέ δεν τους ανοίγω, και εκτός αυτών τον Κάτουλλον, τον Αριόστον, τον Μπάιρον και τους άλλους μικροτέρους των οποίων την συναναστροφήν προτιμώ από τας ομιλίας των φίλων μου Αγρινιωτών, οίτινες διά τούτο με ωνόμασαν μισάνθρωπον. Αλλ' αυτή είναι μαύρη συκοφαντία' διότι εξεναντίας τόσον πολύ αγαπώ τους ανθρώπους, ώστε αν είχα χρήματα ή τουλάχιστον ποδάρια, ουδέ στιγμήν θα έμενα εις το Αγρίνι. Αλλ' ας αφήσωμεν τους Αγρινιώτας και ας επανέλθωμεν εις το προκείμενον. Σας έλεγα λοιπόν, αξιότιμε κύριε εκδότα, ότι έχω μίαν καλήν βιβλιοθήκην και τον περισσότερον καιρόν μου περνώ με τα βιβλία μου. Την άνοιξιν, όταν ο ήλιος είναι ευχάριστος, διαβάζω εις το δώμα της καλύβης μου' το καλοκαίρι όπου αι ακτίνες του καίουν καταφεύγω υπό την σκιάν μιας γραίας πλατάνου, της οποίας τα περιττά κλαδιά με ζεσταίνουν το χειμώνα ώστε το δένδρον τούτο μου δίδει κατά τας περιστάσεις δροσιάν ή ζέστην, καθώς το φύσημα του Αισωπείου Σατύρου. Όλα τα ανωτέρω σας ανέφερα, κ. εκδότα, δια να σας αποδείξω ότι, αν και ονομάζομαι Σουρλής και κατοικώ εις το Αγρίνι, είμαι άνθρωπος διαβασμένος εις κατάστασιν να κρίνω περί γραμμάτων καλλίτερα ίσως από πολλούς δημοσιογράφους και λογίους της πρωτευούσης σας, οι οποίοι γράφοντες και διδάσκοντες από το πρωί έως το βράδυ δια να κερδίσουν το ψωμί των, δεν ευρίσκουν καιρόν ν' ανοίξουν βιβλίον και ως εκ τούτου... Αλλά το προοίμιόν μου καταντά πολύ μακρύ, ενώ ο τόπος σας είναι μετρημένος, με τα σωστά μου λοιπόν έρχομαι εις το προκείμενον.

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

«Λογοτεχνικὰ Σημειώματα» Τεῦχος 7 - Μαρία Aνδρεαδέλλη (Ποιήματα)


"ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ"(Ποιήματα)

Συγγραφέας: Μαρία Aνδρεαδέλλη
Συντακτική επιμέλεια: Θοδωρής Βοριάς

      Τεύχος 7ο
      Χρονολογία Έκδοσης: 03/2011
      ISSN: 1792-4189
      Αριθμός Σελίδων: 11


      Απόσπασμα απο το περιοδικό:

Ὁραματιστὴς

Μεθοῦσες λέξεις
Ἀπ’ τ’ ἀόριστο τοῦ χαράγματος
Στὰ σιρίτια τῶν πένθιμων ὡρῶν
Στὸ γλυκοχάραμα τοῦ ὕπνου
Κοινωνοῦσες ἀπόβραδα βαπτισμένα
Ὀρφανὲς αἰτίες καὶ δόκανα στεναγμῶν
Σώριαζες ἐλπίδα σὲ ἀγριεμένες θάλασσες
Θαυματουργὲς ἱκεσίες σὲ σοκάκια ἀνήλιαγα

Γυρνοῦσες ἀπὸ νύχτα σὲ νύχτα
Μοναξιὰ μαυρισμένος
Σὰν κίβδηλο ὄνειρο πόλεων ποὺ χάνονται
Μὲ ρυθμοὺς ἀνεξιχνίαστους
Κι ἄλλοτε, σὰν ἐπαιτεία στοῦ ἥλιου τοὺς κήπους
Ὁλόδροσο ἄνοιγμα σὲ πυρωμένα μονοπάτια
Νὰ φέρεις

Γυρνοῦσες, μεθοῦσες, προόδευες
Στῆς ἀγάπης τὸ πέτο
Στῆς ξενιτιᾶς τὸ σπαραγμὸ
Στὸ σεισμὸ ποὺ φέρνει ἀκρογιάλι
Μὲ πελαγίσια κύματα ποτισμένα τὰ χείλη
Μὲ στεριὲς πυκνωμένης ἄμμου ἡ ψυχὴ
Ἔψαχνες τὸ κρυστάλλινο νερό… Γιὰ ἐ ν σ ω μ ά τ ω σ η

Διαβάστε το e-περιοδικό

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

"1.000.000 στιγμές" - Μιχάλης Φουντουκλής "1.000.000 στιγμές"
(Μυθιστόρημα)


      Χρονολογία Έκδοσης: 2010
      Αριθμός Σελίδων: 272
      Εκδοτικός οίκος: Βορειοδυτικές εκδόσεις
      ISBN (έντυπης έκδοσης): 978-960-99666-0-3

      Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
      <<1.000.000 στιγμές είναι πολλές στιγμές. Στιγμές χαράς, στιγμές λύπης. Στιγμές έρωτα, απόγνωσης, φόβου, μανίας, κατάθλιψης, ελπίδας, κίνησης, στάσης. Στιγμές αναμονής, στιγμές πόνου, γέλιου, στιγμές κρύου, ζέστης, βροχής, συννεφιάς, ήλιου, πάγου, στιγμές με όνειρα, στιγμές με κέφι και χαρά, με αυτοσαρκασμό, με όρεξη για αυτοκριτική και βελτίωση. Στιγμές ανάλαφρες, στιγμές βαριές και ασήκωτες, στιγμές που όλα μοιάζουν ξένα και άλλες που όλα μοιάζουν παλιά και γνώριμα. Στιγμές βασιλικές και στιγμές να ζητιανεύουν ένα κομμάτι ψωμί. Στιγμές από μια τυχαία χρονιά, έξι τυχαίων φοιτητών. Στιγμές απ’ τον Πέτρο, τον Ανέστη που αργότερα έγινε Αλέξανδρος ή Άλεξ, ή Αλεξάκης για τους φίλους, απ’ τον Αποστόλη ή Τόλη ή Τρολ, στιγμές από τα 3Φ, τη Φένια, τη Φαίη και τη Φανή. Στιγμές από τον Κύριο Καρπούζη, τον Καβάτζα, το Λύκο, τη Γατούλα, τον Μπάμπη το σουβλατζή, τον Φρανς, τη Φραντζέσκα, την κυρα-Στέλλα, τον Φριτζ, τον κυρ-Θύμιο και τις χορεύτριες τάνγκο της Σιγκαπούρης. Στιγμές που στο σύνολό τους μιλούν για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη, τη φιλία, τα όνειρα, την αυτοεκτίμηση, την πίστη και την ελπίδα, το θάνατο αλλά και την ανθρώπινη ψυχή. Όλες μαζί δημιουργούν μια εικόνα, που αν είμαστε τυχεροί θα μπορούμε γέροι πια να χαζεύουμε στον ουρανό, καθώς τα χρόνια θα σβουρίζουν γύρω μας.
      Και εμείς θα είμαστε αργοί και κουρασμένοι. Γιατί ένα εκατομμύριο στιγμές είναι πολλές στιγμές...>>

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

"Ο Μικρός Πρίγκιπας Γ' Λυκείου (Κύπρου) - Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ"(Βιβλίο Εκπαιδευτικού)

Συγγραφέας: Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος

ISBN: 978-9963-0-4537-2
Αριθμός Σελίδων: 50

Από την εισαγωγή:
Η νουβέλα «Ο μικρός πρίγκιπας» αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βιβλίο του συγγραφέα, πιλότου και δημοσιογράφου Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ. Η πλοκή και τα θέματα παρουσιάζονται με στοιχεία παραμυθιού τα οποία μπλέκονται με χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής του συγγραφέα. Πίσω από αυτόν το φανταστικό κόσμο που πλάθει ο συγγραφέας, κρύβεται ένας μεγάλος προβληματισμός για τον άνθρωπο, τις αξίες, τους στόχους, το ρόλο του στη ζωή και τα συναισθήματά του. Τα θέματα που παρουσιάζει ο συγγραφέας κρύβουν σύμβολα ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να δώσουν στον αναγνώστη ένα μάθημα ζωής και ανθρωπιάς. Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με το συγκλονισμό και την αγωνία του συγγραφέα για τις ισορροπίες που διατάραξε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κατά τη διάρκεια του οποίου γράφτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο.

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011