Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

Ευχές για Γιορτή Ονομαστική


Ευχές για Γιορτή Ονομαστική
ΝΕΕΣ Πρωτότυπες Ευχές Ονομαστικής Εορτής του Χρήστου Θεοδοσίου από την ποιητική συλλογή «Σε κατάσταση επιφυλακής». Για να πείτε χρόνια πολλά σε αυτούς που αγαπάτε!   

Ευχές για Γιορτή ονομαστική

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Η Καταγωγή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων - Ιστορική μελέτη του Εμμανουήλ Καρακώστα


Η Καταγωγή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων

Πρόλογος του βιβλίου

Το ελληνικό Έθνος έχει πολλά για να καυχιέται, την πίστη του στον Αληθινό Θεό και την βοήθεια που προσέφερε στην διάδοση του Χριστιανισμού, τον πολιτισμό του, τις επιστήμες του, την γλώσσα του, αλλά και την ιστορία του. Είναι γνωστό πως η ελληνική ιστορία θαυμάζεται από όλους τους λαούς του κόσμου, γιατί έχει επιδείξει μεγάλα και σπουδαία επιτεύγματα, όπως ηρωικούς αγώνες, οι οποίοι αποτέλεσαν πρότυπο για πολλούς ανθρώπους, πολιτισμό και πολλά ακόμη. Πολλές αγλαείς περίοδοι υπάρχουν λοιπόν σε αυτήν, μία από τις οποίες είναι η περίοδος του μεσαιωνικού Ελληνισμού, που εκφράζεται μέσα από την Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ίσως να αποτελεί την σπουδαιότερη όλων.

Η Αυτοκρατορία αυτή λοιπόν, η επονομαζόμενη Ρωμανία, είναι η μακροβιότερη αυτοκρατορία στην ανθρώπινη ιστορία, αφού διήρκησε περισσότερο από 11 αιώνες, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε ένα κράτος πανίσχυρο, από πολλές απόψεις. Στον στρατιωτικό τομέα ήταν ισχυρότατη, ελέγχοντας μάλιστα πολλά άλλα κράτη, χρησιμοποιώντας τους στρατούς αυτών ως μισθοφορικές δυνάμεις, οικονομικά ήταν η μεγαλύτερη δύναμη της εποχής, και αυτό φαίνεται περίτρανα από σχετική μαρτυρία ενός σταυροφόρου, που καταγράφει, πως μόνο η Κωνσταντινούπολη κατείχε τα 2/3 του πλούτου όλου του κόσμου. Από την άλλη, πολιτισμικά ήταν ο συνεχιστής του ελληνικού πολιτισμού, που αποτελούσε την πεμπτουσία του ανθρωπίνου πνεύματος, με τις τέχνες και τις επιστήμες να συνεχίζονται και να ανθούν. Μαζί με όλα αυτά, κατείχε την πίστη στον Αληθινό Θεό, την οποία μετέδωσε σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Εν ολίγοις, τα συστατικά στοιχεία αυτού του κράτους ήταν ο Χριστιανισμός, ο Ελληνισμός και η ρωμαϊκή πολιτική κυριαρχία.

Αυτή ήταν με λίγα λόγια η Αυτοκρατορία, η οποία συχνά ονομάζεται Βυζάντιο, ένας όρος ο οποίος είναι μεταγενέστερος, αλλά που εξέφραζε ορισμένες φορές την Κωνσταντινούπολη, όπως φαίνεται στο έργο «Περί Θεμάτων» του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. Από το βιβλίο αυτό λαμβάνουμε μία ακόμη χρήσιμη πληροφορία, η οποία επεξηγεί και τον τίτλο της παρούσης εργασίας. Ο Αυτοκράτωρ αυτός, δεν μεταχειρίζεται τον όρο «αυτοκράτωρ Ρωμαίων» αλλά «αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως» και «βασιλέα Κωνσταντινουπόλεως», και επειδή κατά τον Κ. Παπαρρηγόπουλο η πραγματεία του αυτή είναι επίσημη, και ο όρος αυτός πρέπει να θεωρείται ως τέτοιος. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να διαβάζουμε και τον τίτλο του εγχειριδίου τούτου, δηλαδή να λαμβάνουμε τον όρο «Βυζαντινοί Αυτοκράτορες», ως οι Αυτοκράτορες οι βασιλεύσαντες εν Κωνσταντινουπόλει.

Αφού επεξηγήσαμε και τον τίτλο της έρευνας, περνάμε να δούμε και τον σκοπό της. Όπως είναι γνωστό, για λόγους που επίσημα τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να φανταστούμε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση αποδόμησης της ελληνικής ιστορίας, η οποία επιχειρείται πανταχόθεν, καταβάλλοντας προσπάθεια να πλήξει όλες τις ιστορικές περιόδους της Ελλάδος. Όμως, εκεί που καταβάλλεται η μεγαλύτερη προσπάθεια και έχει δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα για αλλοίωση της ιστορίας είναι η περίοδος του Χριστιανικού μεσαιωνικού Ελληνισμού. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια της γενικότερης αμφισβήτησης της ελληνικής ιστορίας, ένα καίριο θέμα που θίγεται συχνά είναι η βυζαντινή περίοδος, ότι δήθεν δεν αποτελεί μέρος της ευρύτερης ιστορίας των Ελλήνων, και ένα σημείο το οποίο υπερτονίζεται είναι η καταγωγή των Αυτοκρατόρων, αφού διατυπώνεται η άποψη ότι κανείς ή σχεδόν κανείς από αυτούς δεν ήταν Έλληνας.

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να δείξει την καταγωγή των Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως, όλων των ιστορικών περιόδων, μέσα από τα ιστορικά στοιχεία και τις πηγές, καθώς και τα πορίσματα των ειδικών ιστορικών, και να ανασκευάσει αυτές τις θεωρίες, έτσι ώστε να φανεί η αλήθεια για το εν λόγω κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Οι Αυτοκράτορες που αναφέρονται στην έρευνα είναι οι 88 που βασίλευσαν στην Κωνσταντινούπολη, και την Νίκαια στην περίοδο της λατινοκρατίας, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι συναυτοκράτορες. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που πραγματεύεται το εν λόγω θέμα, αφού κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε, δεν βρέθηκε άλλη μελέτη με αντίστοιχο ερευνητικό αντικείμενο.

Αυτό είναι λοιπόν το θέμα της έρευνας, και για να κλείσουμε τον πρόλογο θα ήθελα να τονίσω πως κομμάτια του παρόντος κειμένου δημοσιεύθηκαν στις ιστοσελίδες «Αντίβαρο» (antibaro.gr), με την συγκατάθεση του δημιουργού της κ. Ανδρέα Σταλίδη, και «Πεμπτουσία» (pemptousia.gr), με την μέριμνα του συντονιστή περιεχομένου κ. Πέτρου Παναγιωτόπουλου, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια και την συνεργασία. Εν κατακλείδι, αναφέρουμε πως το εγχείρημα αυτό αφιερώνεται εις μνήμην «πάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν ἀγῶσι, πάλαι τε καὶ ἐπ' ἐσχάτων», και μαζί με αυτούς σε όλους εκείνους που κατέστησαν το ελληνικό Γένος περιώνυμο, όπως Αγωνιστές, Διδασκάλους, Ήρωες, Μάρτυρες, Αγίους. Εις πείσμα των καιρών εμείς οι απόγονοι των Ελλήνων δεν λησμονούμε Αυτούς.

Διαβάστε ή Κατεβάστε το βιβλίο:  Η Καταγωγή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων >>

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

♞ Ελεύθερα Βιβλία για Σκάκι
Δυνάμωσε το μυαλό σου μαθαίνοντας Σκάκι Σύμφωνα με μελέτες η ενασχόληση με το σκάκι έχει πολλά οφέλη στον ανθρώπινο εγκέφαλο: Αυξάνει την νοημοσύνη, Εξασκεί και τα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου, Αυξάνει την δημιουργικότητα, Βελτιώνει την μνήμη, Βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης διαφόρων προβλημάτων, Βελτιώνει την συγκέντρωση, Αναπτύσσει την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης.

♞ Κατεβάστε και Διαβάστε Ελεύθερα Βιβλία για Σκάκι >>

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

🕮 Κατεβάστε ή Διαβάστε Online όλα τα Βιβλία του Σέρλοκ Χολμς
Ο Σέρλοκ Χoλμς είναι ο πιο γνωστός ντετέκτιβ παγκοσμίως. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόυλ τον εμφανίζει για πρώτη φορά το 1887 όπου ξεκινά η δράση του, και μαζί με τον βοηθό του Δόκτορα Γουώτσον εξιχνιάζουν υποθέσεις εγκλιματος και μυστηρίου. Ο Σέρλοκ Χoλμς είναι ιδιόρρυθμος χαρακτήρας παράλληλα όμως και «διαβολικά» ευφυής. Για το λόγο αυτό οι περίεργες μέθοδοι που χρησιμοποιεί εντυπωσιάζουν τον αναγνώστη. Υπάρχουν 4 μυθιστορήματα και 56 αυτοτελή διηγήματα του Σέρλοκ Χολμς που έχουν δεθεί συνολικά σε 9 Βιβλία:

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Ευχές για το Πάσχα αφιερωμένες σε εσάς και σε αυτούς που αγαπάτε...Ευχές για το Πάσχα αφιερωμένες σε εσάς και σε αυτούς που αγαπάτε...

– Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική προκοπή.

– Εύχομαι το Άγιο Φως της Ανάστασης να γεννήσει στις ψυχές όλων μας αγάπη και ελπίδα!

– Εύχομαι το άγιο φως της Αναστάσεως να φωτίσει το δρόμο σου και να σε οδηγήσει στην απόλυτη αλήθεια!

– Εύχομαι από καρδιάς το Φως της Ανάστασης να χαρίζει ελπίδα, αδελφοσύνη, αισιοδοξία και δύναμη!

– Εύχομαι το Φως της Ανάστασης να φωτίζει πάντα την ζωή μας και να μας οδηγεί στο δρόμο της αγάπης και της αλληλεγγύης!

Περιμένεις να σου ευχηθώ καλή
Ανάσταση. Θα πρωτοτυπήσω λέγοντας οτι
Σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά να
Χαιρετήσεις την παλιά σου ζωή και να
Ανοίξεις τα φτερά σου για να ζήσεις το όνειρό σου!

Σαν του κεριού το Άγιο Φως
τσ΄ Ανάστασης το βράδυ
να ΄ναι η ζωή σου φωτεινή
χωρίς σταλιά σκοτάδι!

Πασχαλινές δέξου ευχές
απ΄ τη καρδιά βγαλμένες
όλες οι μέρες της ζωής
να΄ ναι αναστημένες!

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΛΟΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΤΥ

Οι Κλόουν Ζαβολιές προσφέρουν Έκπτωση 20% σε όλες τους τις Υπηρεσίες αρκεί να αναφέρετε τη μαγική φράση: «επιθυμούμε την έκπτωση 20% από το ebooks4greeks.gr» !!!

Τηλ: 213-0094888 & 694-1627652

Ξεφαντώστε, Ποιοτικά και Οικονομικά σε ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτυ όπου η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Διοργανώστε το καλύτερο παιδικό πάρτυ για τα παιδιά σας με κλόουν  ζογκλερ, ταχυδακτυλουργούς, ξυλοπόδαρους και παιδικούς ήρωες.

Η πιο τρελή και κεφάτη παρέα για το παιδικό σας πάρτυ, είναι εδώ. Ακούστε ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους καλεσμένους σας!

Μάγοι – Ταχυδακτυλουργοί στο Πάρτυ σας !!!
Μάγος – Ταχυδακτυλουργός που θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με ένα πρόγραμμα τύπου: Comedy Magic Show. Ξεχάστε ότι ξέρατε! Ο επαγγελματίας ταχυδακτυλουργός μας θέλει τα παιδιά κοντά του. Δεν έχει πρόβλημα να αγγίζουν και να ψάχνουν τον ίδιο και τα σύνεργά του.

ΚΛΟΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΤΥ ΤΙΜΕΣ

Παιδικοί Ήρωες που ξετρελαίνουν τα Παιδιά!!!
Οι κλόουν μας εκτός από στολή κλόουν μπορούν να φορέσουν στολή παιδικού ήρωα «ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες»
Πριγκίπισσα, Μίνι Μάους, Νεράιδα, Πασχαλίτσα, και άλλοι πολλοί παιδικοί ήρωες στο παιδικό σας πάρτυ. Στους κλόουν – ζαβολιές σας προσφέρουμε την δυνατότητα εκτός από τις καθιερωμένες στολές κλόουν, ο ανιματέρ μας που θα έρθει στα παιδικά σας πάρτυ, να είναι ντυμένος με στολή παιδικού ήρωα. Π.χ πριγκίπισσα, μίνι μαους, νεράιδα, πασχαλίτσα, κλπ…

Τι είναι όμως οι κλόουν;
Οι κλοουν είναι κωμικοί διασκεδαστές με χαρακτηριστική εμφάνιση. Πολύχρωμα ρούχα και παπούτσια μεγάλου μεγέθους, βαμμένα πρόσωπα, περούκες, μεγάλες κόκκινες μύτες, καπέλα και αστεία κινησιολογία που προκαλεί το γέλιο σε όλους και κυρίως στα μικρά παιδιά.

Η λέξη κλόουν προέρχεται από την αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιείται διεθνώς. Σημαίνει το κωμικό πρόσωπο κάποιου έργου ή κάποιου περιοδεύοντα θιάσου, που κάνει αστείες κινήσεις και σκαρώνει φάρσες για να κάνει το κοινό να γελά. Κατά τον 19ο αιώνα τα πρόσωπα αυτά ήταν βουβά και πραγματοποιούσαν αστείες επικίνδυνες ακροβασίες, ταχυδακτυλουργείες, εξημέρωση άγριων αλόγων κλπ.

ΚΛΟΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

Το επάγγελμα του κλόουν δεν είναι μια απλή δουλειά όπως πολλοί νομίζουν, είναι ένα λειτούργημα, μια κατάθεση ψυχής! Ο κλόουν πρέπει να δώσει αγάπη, στοργή, φροντίδα, καθοδήγηση, δίνοντας όλο του το είναι, μη περιμένοντας τίποτα.. ίσως μόνο ένα χαμόγελο από τα παιδιά!

Πρέπει ακόμα να είναι φιλικός, προσιτός, συμπαθής και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Να είναι εύστροφος, ετοιμόλογος, διαλλακτικός και να ξεπερνά τις δυσκολίες που τυχόν θα του παρουσιαστούν με χιούμορ και εύθυμη διάθεση..

Να είναι ξεκάθαρος στον στόχο του, που δεν είναι άλλος, από το να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους!

Περισσότερα στο... http://www.klooun-zavolies.gr