Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Αναλυτική Χημεία
Συγγραφέας: Στυλιανός Λιοδάκης (Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.)
Τεχνική επιμέλεια: Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Αριθμός σελίδων: 445

Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο εφαρμοσμένος κλάδος της Χημείας που έχει ως αντικείμενο εργασίας και έρευνας την εύρεση της χημική σύστασης, ποιοτικής (επιβεβαίωση ύπαρξης ή απουσίας των διαφόρων γνωστών χημικών ειδών) και ποσοτικής (εύρεση της ποσοτικής αναλογίας ύπαρξης κάθε επιβεβαιωμένου χημικού είδους), αγνώστων δειγμάτων ύλης. Η Αναλυτική Χημεία χρησιμοποιεί μία πληθώρα διαδικασιών, κυρίως πειραμάτων, για να καθορίσει τα παραπάνω.

Αναλυτική Χημεία: ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές γνώσεις
Κεφάλαιο 3(2): Χημική Ισορροπία
Κεφάλαιο 4(3): Ισορροπίες Οξέων-Βάσεων
Κεφάλαιο 6(4): Ογκομετρική ανάλυση
Κεφάλαιο 7(5): Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης
Κεφάλαιο 8(6): Συμπλοκομετρία


Διαβάστε το βιβλίο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου